Behandlinger

TCM Aku, Cupping, Massage, Moxa, Qigong healing.
Tilskud til behandlinger via Sygesikring Danmark.
Medlem af Danske Akupunktører.